page_banner

správy

Kroky inštalácie zatvárača dverí

Pred montážou si musíte pozorne prečítať návod na montáž a nezabudnite namontovať plastovú krytku, ktorou je možné zachytiť vytekajúci hydraulický olej zo zatvárača dverí.Montážnu polohu určte podľa orientácie, veľkosti sily zatvárania dverí a montážneho rozmeru medzi telom zatvárača dverí, spojovacím sedlom a závesom dverí.

• Podľa požiadaviek uzatváracej sily je možné meniť uzatváraciu silu prevrátením spojovacieho sedla o 180° alebo zmenou polohy spojenia medzi ojnicou a spojovacou sedlom.Čím väčšia je vzdialenosť medzi nastavovacou ojnicou a stredovou čiarou závesu dverí, tým menšia je sila zatvárania zatvárača dverí a naopak.

• Určite polohu montážnych skrutiek podľa pokynov v návode na inštaláciu, potom navŕtajte a zaklepte.

• Po určení montážnej polohy skrutiek nainštalujte teleso zatvárača dverí pomocou skrutiek.​​

• Nainštalujte pevný konektor;potom nainštalujte dosku ovládača pomocou skrutiek.​​

• Nastavte nastavovaciu tyč na 90° s rámom dverí, potom pripojte ojnicu k hnacej doske;a nainštalujte plastový kryt, ktorý možno použiť na zachytenie hydraulického oleja vytekajúceho zo zatvárača dverí.

• Po dokončení inštalácie skontrolujte, či sú upevňovacie skrutky dotiahnuté a či by nemali byť uvoľnené alebo uvoľnené.Otvorte dvierka do maximálnej otvorenej polohy a skontrolujte, či sa sklopné rameno zatvárača dvierok nedotýka alebo netrie o dvierka alebo rám.

• Podľa potreby nastavte rýchlosť zatvárania zatvárača dverí.Zvyčajne majú zatvárače dverí 2 skrutky na reguláciu rýchlosti (cievka plynu).Horná nastavovacia skrutka je skrutka nastavenia rýchlosti zatvárania prvého stupňa a spodná nastavovacia skrutka je skrutka nastavenia rýchlosti zatvárania dverí druhého stupňa (zvyčajne 10º).


Čas odoslania: 16. decembra 2021